Gonny Verheijen

Mijn naam is Gonny Verheijen. Ik ben werkzaam als leerkracht en heb vaak het gevoel net niet dat te kunnen bieden wat kinderen het hardst nodig hebben daarom ben ik de opleiding speltherapie gaan volgen. Als speltherapeute is het prachtig om een kind een plek te geven waar het helemaal zichzelf mag zijn. Zo komt een kind bij zijn kracht en kan het groeien. Het durft de wereld te ontdekken en zichzelf te laten zien.

Ik vind het heel bijzonder om met kinderen te kunnen werken, ik beschouw het dan ook als een eer als een kind mij gaat vertrouwen en mij durft te betrekken in wat het bezighoudt. Door mijn rust en betrokkenheid ben ik goed in het contact maken met kinderen die verdriet hebben, angstig of ongelukkig zijn. Ik ben zorgvuldig, geduldig en betrouwbaar. Veiligheid bieden, openstaan en dat kinderen zich gezien voelen zijn voor mij erg belangrijk.

Spel is de meest natuurlijke vorm van communicatie van kinderen daarom is voor mij de combinatie van kinderen helpen en spel, een ijzersterke methode. Mijn passie is om grote en kleine mensen (weer) te laten stralen. Met kleine mensen speel ik. Voor de ouder(s) of verzorger(s) maak ik de vertaalslag van de spelkamer naar thuis. Ik ga uit van de kracht van het kind en het systeem met als doel het bevorderen van de zelfredzaamheid van het gezin.

n.