SPELTHERAPIE

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Kinderen verwerken gebeurtenissen via spel. Het is een beproefde manier om de ontwikkeling van een kind weer op gang te krijgen.
Dankzij het spel ontspant je kind en krijgt het ruimte om gedachten, gevoelens en wensen te uiten. Ook zorgt spel ervoor dat je kind kan experimenteren met verschillende vormen van gedrag. Wij als speltherapeut bieden kinderen de kans om nieuwe ervaringen op te doen waardoor het emotioneel en verstandelijk zelf nieuwe dingen kan leren.
Eigenlijk is spel de taal van een kind, van jouw kind.

 

 

THERAPLAY

Theraplay helpt de relatie tussen ouder en kind te verbeteren door speelse activiteiten in te zetten. Je leert om je kind beter aan te voelen en te begrijpen. Via spel krijgen jullie (opnieuw) contact. Onze speltherapeut betrekt jou op een natuurlijke manier bij de communicatie met je kind. We zien dat deze manier van met elkaar omgaan thuis ook wordt voortgezet; niet omdat het verplicht is, maar omdat het gewoon lekker loopt. Voor je kind zijn dit plezierige momenten die bijdragen aan het zelfvertrouwen en aan de relatie met jou. Je kind voelt dat het de moeite waard is en geliefd is. Een basisgevoel dat je elk kind gunt.